НАША СЛОВА № 21 (1484), 20 траўня 2020 г.

Серада, Травень 27, 2020 0

Алег ТРУСАЎ:

«Я супраць татальнага каранціну

пры сённяшняй уладзе…»

У надзвычай складанай сітуацыі апынулася Беларусь. Як уратавацца ад каранавіруса, што трэба зрабіць, каб не абвалілася зканоміка, якія неабходны захады, каб не паглыбляўся раскол у грамадстве? На гэтыя і многія іншыя вострыя пытанні шукае адказы «Народная Воля», звяртаючыся да самых розных  людзей. Сённяшняя размова — з Алегам Трусавым, гісторыкам, былым дэпутатам Вярхоўнага Савета 12-га склікання, які многія гады ўзначальваў грамадскае аб’яднанне «Таварыства бела-рускай мовы».

— Алег Анатольевіч, як вы асабіста ацэньваеце сітуацыю з каронавірусам у Беларусі?

— Па тэмпах распаў-сюджвання каронавіруса ў апошнія дні Беларусь абаг-нала некаторыя краіны. Але афіцыйная статыстыка сцвярджае, што ў параў-нанні з іншымі дзяржавамі ў нас даволі нізкі працэнт лятальных выпадкаў.

— Скажыце, а як сха-ваць праўдзівую статыс-тыку ў часы інтэрнэту?

— У інтэрнэце, будзем шчырыя, вельмі шмат хлу-сні. А таму ўлада супраць-пастаўляе сваю інфарма-цыю. Наколькі яна рэальная — пакажа час.

— Сусветная аргані-зацыя аховы здароўя апуб-лікавала рэкамендацыі для Беларусі па змаганні з каронавірусам, але яны выконваюцца не цалкам...

— Можа, і добра, што яны да канца не выконва-юцца. Паглядзіце, як такія ж рэкамендацыі выконвае Ма-сква, калі паліцыя за пару-шэнне каранціну збівае лю-дзей дручкамі. Таму я суп-раць татальнага каранціну пры сённяшняй нашай ула-дзе. Нават у дэмакратычных краінах прымусіць здаровых людзей увесь час знаходзіц-ца дома не вельмі атрымлі-ваецца. Ды і спецыялісты сцвярджаюць, што 80 пра-цэнтаў людзей, а магчыма, і болей, перахварэюць на гэты вірус бессімптомна альбо ў лёгкай форме.

— Тым не менш сіту-ацыя з кожным днём уск-ладняецца. Якія меры, на вашу думку, варта пры-няць неадкладна?

— У першую чаргу трэба мацаваць медыцыну. Добра, што павысілі заробкі дактарам, медсёстрам, сані-таркам, але гэтага мала.

Трэба паглядзець, як у надзвычай складанай сіту-ацыі прявілі сябе кіраўнікі самых розных сфер. Лічу, што трэба неадкладна адхі-ліць ад пасады міністра аду-кацыі спадара Карпенку, які так і не змог наладзіць ды-станцыйнае навучанне ў школах. Відавочна, што гэты чалавек ад пачатку не на сваім месцы.

— А. Лукашэнка пад-пісаў указ № 143, у адпавед-насці з якім будуць мінімі-заваны страты ад карона-віруса для эканомікі. А ці атрымае канкрэтную пад-трымку ў гэтай сітуацыі бізнес?

— А давайце зірнём на праблему шырэй. З пункту гледжання Лукашэнкі ён робіць усё пра-вільна. Бо, калі спыніць вялікія заводы, зда-рыцца тое, што было ў 1991-м годзе, — людзі выйдуць на плошчу. Таму ён па-ранейшаму перш-на-перш звяртае ўвагу на буй-ныя прадпрыемствы, а што датычыцца праватнага біз-несу, то для яго падтрымка будзе мінімальная, у бюджэ-це грошай няма.

— А як вы ацэньваеце ролю грамадскай суполь-насці ў сітуацыі, звязанай з пандэміяй?

— Грамадская ініцы-ятыва мяне парадавала: ад афіцыйных прафсаюзаў да тых людзей, якія шыюць ма-скі для медыкаў, рыхтуюць ім абеды, збіраюць грошы на патрэбы шпіталяў. Бела-русь паказала, што мы не горшыя за іншых еўрапей-цаў, асабліва мяне кранула тое, як вайскоўцы па-бела-руску дзякуюць медыкам. У цяжкія часы ў нас прачына-ецца гістарычная памяць.

— А што вы можаце сказаць наконт чарговых прэзідэнцкіх выбараў?

— Большасць людзей, хутчэй за ўсё, пойдзе на вы-барчыя ўчасткі. А вось ці прагаласуюць за Лукашэ-нку — цяжка сказаць. А калі Ярмошына ў чарговы раз аб’явіць нейкія 80 працэнтаў, то ёй ніхто не паверыць.

Міхал Карневіч.

Паводле“Народнай Волі”.

НАША СЛОВА № 20 (1483), 13 траўня 2020 г.

Панядзелак, Травень 25, 2020 0

МУЖНА  і  ГОДНА

9 траўня ў Менску пра-йшоў парад да 75-х угодкаў за-канчэння Другой сусветнай вайны. Святкаванні і масавыя акцыі да Дня перамогі адбыліся і ў іншых гарадах Беларусі, нягледзячы на пандэмію каро-навіруса. Акрамя Менска па-рад 9 траўня прайшоў яшчэ ў Ашхабадзе — сталіцы Турк-меніі.

Мінабароны Беларусі паведаміла пра ўдзел у парадзе 4000 вайскоўцаў, 185 адзінак тэхнікі, тракавай і колавай. Агульная даўжыня параднай калоны склала 2 кіламетры. Над Менскам праляцела бая-вая авіяцыя ў складзе 42 павет-раных караблёў.

Трыбуны для гледачоў былі разлічаны на 11 тысяч ча-лавек, яны былі амаль цалкам запоўненыя. Людзі стаялі і на вуліцах. Вельмі мала людзей было ў масках. Менская мілі-цыя падрыхтавалася да наплы-ву наведнікаў, для якіх былі створаны 167 пунктаў пропу-ску. Гарвыканкам падрыхта-ваў план іншых імпрэзаў.

У парадзе ўдзельчаў Прэзідэнт Беларусі Аляк-сандр Лукашэнка, які высту-піў з прамовай, іншыя высокія чыноўнікі.

Прыйшлі на парад і многія ветэраны, нават нягле-дзячы на тое, што іх афіцыйна прасілі застацца дома, прыйш-лі, як некалі хадзілі ў атаку.

Запрашэнне наведаць парад Перамогі ў цэнтры Мен-ска прынялі 18 замежных амба-садараў, якія працуюць у Бела-русі, распавялі Tut.by у МЗС. Гэта амбасадары ААЭ, Азербайджана, Арменіі, Венгрыі, Венесуэлы, В’етнама, Ірана, КНДР, Казахстана, Кітая, Кіргіз-стана, Малдовы, Палестыны, Расеі, Славакіі, Тур-цыі, Таджыкістана, Сербіі.

Як заўжды ў такіх выпадках, у канцы вы-ступіла рота ганаровай варты. Завяршылі парад шэсцем фізкулькурнікаў і песняй «Дзень перамогі».

Паводле Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 19 (1482), 6 траўня 2020 г.

Аўторак, Травень 12, 2020 0

75-годдзе Перамогі шматнацыянальнага савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне

Дарагія сябры!

Сёлета мы адзначаем 75-ю гадавіну Перамогі над фашысцкай навалай.

Для многіх пакаленняў беларусаў гэта было, ёсць і будзе Днём гонару за наш свабодны, нескароны народ, Днём гонару за нашых бацькоў і дзядоў, што не скарыліся ворагу, у цяжкіх умовах выстаялі і абаранілі свабоду для сябе і для нас, нашых дзяцей і ўнукаў.

Будзем вартыя іх учынку! Зберажом нашу незалежную Беларусь! Моцы, упэўненасці і добрага здароўя вам і ўсім вашым родным.

Сакратарыят ТБМ.

НАША СЛОВА № 18 (1481), 29 красавіка 2020 г.

Панядзелак, Травень 4, 2020 0

Дапамога ад вернікаў у барацьбе з каронавірусам

 

Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі звяр-нулася да вернікаў з просьбай аб зборы ахвяраванняў на барацьбу з пандэміяй.

«Сотні тысяч людзей па ўсім свеце знаходзяцца ў шпіталях, дзе за іх жыццё змагаюцца медыкі — адданыя, але часта бездапаможныя перад абліччам бязлітаснай хва-робы”,- гаворыцца ў звароце.

Больш за трыста супрацоўнікаў службы аховы здароўя ў Беларусі заражаны каронавірусам. Папа Фран-цішак, успамінаючы святароў і медыкаў, якія загінулі ў жорсткай барацьбе з каронавірусам, назваў іх «святымі з суседняга двара». Медыкі — сціплыя героі нашай рэчаіснасці. Сёння складаная сітуацыя з эпідэміяй таксама ў Беларусі. Колькасць хворых павялічваецца, расце нагрузка на спе-цыялістаў.

25 тысяч медыкаў у шпіталях ратуюць ад страшнай хваробы нашых родных і блізкіх, знаёмых і незнаёмых. Кожны дзень мы бачым звароты ў СМІ і сацыяльных сетках аб зборы неабходных сродкаў для супрацоўнікаў устаноў аховы здароўя: патрэбныя бахілы, маскі, спецыяльнае адзенне, гарачыя абеды і нават начлег. Касцёл выказвае сваю ўдзячнасць медыкам і моліцца за іх.

“Аказаць дапамогу можа кожны, хто жадае далу-чыцца да акцыі: святар, кансэкраваная асоба, свецкі вернік. Просім пробашчаў, улічваючы цяперашнюю сітуацыю ізаляцыі, данесці гэты зварот да як мага большай колькасці вернікаў, выкарыстоўваючы сродкі масавай камунікацыі”, — гаворыцца ў звароце.

 

Разліковы рахунак:

р/р BY03PJCB31350544160030000933 у АТТ «Пріорбанк».

Код банка: PJCBBY2X.

УНП : 101124634.

Адрас банка: г. Мінск, вул. В. Харужай, 31-А.

 

Ахвяраванне можна здзейсніць праз «Разлік» (АРІП): — Грамадскія аб’яднанні — Рэлігійныя аб’яднанні — «Карытас Беларусь»- Ахвяраванні — COVID-19.

Як паведаміла намеснік дырэктара менскага аддзя-лення «Карытас» Ганна Якімовіч, за тыдзень з моманту пачатку збору сродкаў сабрана 13 000 бел. рублёў.

У гэтую нядзелю пробашчы каталіцкіх парафій па Беларусі таксама звернуцца з просьбай да сваіх парафіянаў аб зборы сродкаў. Сабраныя сродкі будуць накіраваныя Канферэнцыяй Каталіцкіх Біскупаў на мэты забеспячэння неабходнымі рэчамі найбольш патрабуючых устаноў аховы здароўя па ўсёй Беларусі, будуць накіраваныя ў шпіталі па ўсёй краіне.

“Старанна працуюць аддзяленні «Карытаса» ва ўсіх абласцях, — паведаміла Ганна Якімовіч. — Валанцёры шыюць маскі, падвозяць медыкам у шпіталі гарачыя абеды, пам-персы, развозяць прадуктовыя наборы самотным людзям і інвалідам, да-памагаюць шматдзетным сем’ям”.

Падрых-тавала

Э.ла Дзвінская.

НАША СЛОВА № 17 (1480), 22 красавіка 2020 г.

Панядзелак, Травень 4, 2020 0

1150-ты нумар “Нашага слова”, выдадзены ў Лідзе

Хрыстос уваскрос, і Беларусь уваскрэсне, пасля віруса таксама

Вялікдзень вернікі праваслаўнай царквы Беларусі адзначылі 19-га кра-савіка. Пярэдадзень і само свята супра-ваджаў неспакой і хваляванне жыхароў усёй Еўропы, дзе лютуе пандэмія. Але не варта ўпадаць у адчай. Надзеяй на Боскую абарону падзяліўся ў сваім слове гара-дзенскі ўладыка, Высокапраасвяшчэнны Арцемій, архіепіскап Гарадзенскі і Ваў-кавыскі:

— Хрыстос уваскрос! Дарагія браты і сёстры! Шчыра віншую вас з Пасхай Гасподняй! Светлым Хрыстовым Уваскрэ-шаннем, якое, як кажа нам пра гэта святая Царква, ёсць свята са святаў і ўрачыстасць з урачыстасцяў. Міласцю Божай мы дасяг-нулі гэтага сапраўды вялікага дня. Пра-ходзячы разам з Царквою праз ачышча-льны час Вялікага паста і падзеі Страстнога тыдня, у Пасхальную ноч мы з глыбокай пашанай наблі-жаемся да раскрытай магілы Хрыста і бачым яе пустою. Са старонак Евангелля чуем мы словы вестуноў Божых — святых Анёлаў, якія абвяшчаюць нам перамогу жыцця над смерцю: «Што вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго няма тут. Ён уваскрос!» Уваскрэшанне Хрыстовае на-паўняе нашае жыццё сэнсам, дае веру ў будучыню. Сёлета Перадпасхальны перыяд вызначаецца глабальным выклікам чалавецтву — распаўсюджваннем у сусветным маштабе згубнай пошасці каронавіруснай інфекцыі, з’яўленне якой мы разглядаем як выпрабаванне нашай веры, нашай чалавечай годнасці. Але часы гісторыі нашай заўсёды былі складаныя. Складаныя яны былі, калі Збаўца хадзіў па гэтай зямлі,  як уцялесняны чалавек, і ў наступныя пасля гэтага стагоддзі былі войны, былі страшныя эпідэміі, быў голад, былі няшчасныя і хворыя, былі старыя і нямоглыя. Людзям было страшна. Людзям было складана. Усе яны клікалі Госпада, каб ён пачуў іх і дапамог. Усе людзі спадзяваліся толькі на Бога. Калі мы ад усёй сваёй душы шчыра звяр-таемся да Бога, з жаданнем пазбавіцца ад таго ці іншага няшчасця, і шлях гэты праходзім да канца, мы атрымліваем нешта большае — радасць адзінства з Богам, нягледзячы ні на каго і ні на што. Вось чаму так важна было Хрысту паспець да сваёй крыжовай смерці данесці да апосталаў гэту самую галоўную ісціну: адзінства з Богам — гэта шчасце, далучальнасць да Бога — гэта радасць. Дачыненне з Богам — гэта вырашэнне ўсіх нашых праблемаў, якімі б невы-рашальнымі не здаваліся яны нам. Але для гэтага трэба прайсці да Бога безкарысліва і з чыстым сэрцам. Для гэтага трэба перамяніцца, аднавіцца. Адрадзіцца духоўна. Віншую ўсіх вас са святам Святой Пасхі Хрыстовай! І малітоўна жадаю вам і вашым блізкім светлай Пасхальнай радасці, усё-пераможнай надзеі, моцы душэўных і цялесных сіл! Сапраўды уваскрос Хрыстос!

На здымках: Вялікая субота і велікоднае набажэнства ў Менску, архі-епіскап Гарадзенскі і Ваўкавыскі Арцемій, велікоднае набажэнства ў Лідзе.

НАША СЛОВА № 16 (1479), 15 красавіка 2020 г.

Аўторак, Красавік 21, 2020 0

З Вялікаднем, мужныя і стойкія беларусы!

Янка Купала

Вялікдзень

Два святы на свеце – ад нівы да нівы:

Хрыстос уваскрос! Наступае вясна!

Глянь смела, глянь вольна,

шчасліў, нешчаслівы.

І далей к жыццю з паніжэння і сна!

 

Гэй, гэй, на спатканне вялікіх двух святаў

Спяшыце супольна, хто ў путах не згніў!

Хай льюцца-зыльюцца ад хаты да хаты

У адно ўсе грамады, ўсе людзі ўсіх ніў!

 

Вялікдзень! Вялікдзень! – ад нівы да нівы.

Забыў не адзін з нас нядыўныя дні,

А ўспомні-прыпомні, шчасліў, нешчаслівы,

Аб тых, што ў світанні на век адышлі, —

Усе костачкі тыя на гонях папарных, —

Жывых, што ў бяспуцці акуццем звіняць…

Прыпомні, дай слова не шчэзнуці марна,

Пачатую справу шырыць, расшыраць!

 

Вялікдзень! Вялікдзень! – ад нівы да нівы

Заводзіць бацькоў сваіх песеньку сын.

Зірні ж, азірніся, шчасліў, нешчаслівы.

І заўтра на поле ад сох як адзін!

 

Дагэтуль мы плачам, дагэтуль мы стогнем,

Адвечных не можам пазбыціся слёз…

Наперад па шчасце! Хай злое ўсё дрогне,

Вясна ўжо на свеце, — Хрыстос уваскрос!

НАША СЛОВА № 15 (1478), 8 красавіка 2020 г.

Аўторак, Красавік 21, 2020 0

Не бойцеся маліцца — бойцеся грашыць

Штогод на Вербніцу касцёлы не змяшчаюць усіх ахвотных. Частка людзей стаіць на вуліцы, займаючы ўвесь прылеглы ходнік так, што мінакам не прайсці. Каб святар пакрапіў вербы асвечанай вадой, людзі шчыльна прыціскаюцца адзін да аднаго і вызваляюць вузкі праход. Але не сёлета.

За некалькі дзён да Вербніцы старшыня Канфе-рэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі арцыбіскуп Тадэ-вуш Кандрусевіч заклікаў вернікаў заставацца дома і глядзець святочныя бога-служэнні праз тэлебачанне або сеціва. Перадусім, ён зрабіў акцэнт на людзях ста-лага веку, хворых і тых, хто баіцца заразіцца.

«Застаньцеся сёння дома ўсе — каб потым усім прыйсці ў касцёл!!! — на-пісаў прэсавы сакратар Кан-ферэнцыі каталіцкіх біску-паў у Беларусі Юры Санько ў Фэйсбуку. — Памятайце, што не вада ас-вячае стравы на стол, вярбу, а малітва!».

І ўсяроў-на людзі пайшлі ў касцёлы. Як ішлі ў вайну, як ішлі пры камуністах, так пайшлі пры пандэміі.

У Лідзе касцёлы не былі перапоўненыя, але на дварэ каля Фарнага касцёла ўсё было, як звыкла — на-тоўп, можа меншы, чым ле-тась, але вялікі, і гандлярак вербачкамі дастаткова, і куп-ляюць. Некаторыя стаяць усю імшу, некаторыя сыхо-дзяць пасля асвячэння вер-баў, іншыя ў гэты час пады-ходзяць.

Трэба думаць, што перад Вялікаднем і на Вялік-дзень людзей будзе значна больш, калі за тыдзень не ад-будзецца нечага надзвы-чайнага.

Паводле СМІ.

Дзень Волі на Лідчыне

Панядзелак, Красавік 13, 2020 0

Традыцыйным чынам адзначылі Дзень Волі на Лідчыне. Грамадскія актывісты, сябры БНФ і ТБМ, наведалі памятныя месцы і месцы пахавання змагароў за беларускую волю розных часоў — ад паўстання 1863 года да падзей Другой сусветнай вайны.

Абавязковай часткай праграмы адзначэння Дня Волі было наведванне месца пахвання Міністра абароны Беларускай Народный Рэспублікі — генерала Кіпрыяна Кандратовіча. Расказвае старшыня Лідскай раённай арганізацыі Партыі БНФ і БНФ «Адраджэнне» Сяргей Пантус:

кандркі

— Адбылося традыцыйнае мерапрыемства. Мы ўшанавалі памяць усіх вядомых змагароў Лідчыны, якія змагаліся за волю Беларусі. І наведалі магілы людзей, якія непасрэдна звязаныя з БНР, напрыклад, генерал Кіпрыян Кандратовіч. Гэта нашае традыцыйнае мерапрыемства, мы штогод яго ладзім, бо трэба памятаць сваю гісторыю, гэта патрыятычнае выхаванне і наказ будучым пакаленням.

крыжыкі

Завяршылася адзначэнне Дня Волі наведваннем памятнага каменя «100 гадоў БНР», які быў усталяваны за кошт мясцовага мецэната два гады таму ля грэка-каталіцкай капліцы па вуліцы Кастуся Каліноўскага ў Лідзе.

капліцакі

Беларускае Радыё Рацыя.

НАША СЛОВА № 14 (1477), 1 красавіка 2020 г.

Панядзелак, Красавік 13, 2020 0

Магілёўшчына вясенняя і паэтычная

ПАЭТЫЧНАЯ ВЯСНА

Літаратурны клуб “Святліца” Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі «Агат» г. Магілёва правёў сустрэчу, прысвечаную Міжнарод-наму дню паэзіі, якая прайшла ў гарадской дзіцячай бібліятэцы імя А.С. Пушкіна ў вузкім коле сяброў клуба. Папярэдне планаваўся ўдзел паэтаў Леаніда Дранько-Майсюка і Эдуарда Акуліна, аднак у сувязі з пандэміяй каранаві-руса іх прыезд перанесены. А заняткі ніхто не адмяняў.

Сусветны дзень паэзіі штогод адзнача-ецца 21 сакавіка. Ён быў заснаваны ЮНЕСКА ў 1999 годзе на 30-й генеральнай канферэнцыі ў Парыжы. Асноўныя яго мэты — даць магчымасць быць пачутымі тым мовам, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, і падтрымаць моўную раз-настайнасць з дапамогай паэтычнага самавы-яўлення. Паэзія аб’ядноўвае людзей усяго свету, дапамагае ім зразумець адзін аднаго.

Святкаванне гэтага дня для літаратур-нага клуба «Святліца» стала традыцыяй. І не выпадкова, бо менавіта 21 сакавіка 2012 года было прынята рашэнне аб яго стварэнні.

Гутарку аб паэзіі вяла Тамара Пятроў-на Аўсяннікава, кіраўнік літаратурнага клуба. У першай частцы сустрэчы гаварылі аб роднай мове. Цікава было ўзгадаць, што слоўнік літа-ратурнай мовы налічвае прыкладна 250000 — 500000 слоў, у дыялектнай мове — каля 1,5 — 2 мільёнаў слоў; што беларуская мова мае тры алфавіты, і што назвы станцый метро ў Менску напісаны не па-англійску, а беларускай лацінкай, якую Міжнародны камітэт ААН зацвердзіў у 2007 годзе для афіцыйнага ўжытку ў тапаніміцы.

Тое, што беларуская мова з ХІV ста-годдзя і да 1696 года была афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага і з 1990 па 1995 год мела статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Бе-ларусі, выклікае пачуццё гонару за мову і ў той жа час не пакідае пачуццё смутку за стан мовы сёння.

Другая частка сустрэчы была прысве-чана непасрэдна паэзіі. Сябры клуба Настасся Аўчыннікава, Ната Драздова, Валерый Папкоў, Ілля Слабодчыкаў, Ганна Сурта, Аліна Коршу-нава чыталі ўласнага творы і творы любімых аўтараў. Мілада Паўлава, самая малодшая ўдзе-льніца клуба, падзялілася сваімі лірычнымі вер-шамі, з якімі яна выступіла на гарадскім конку-рсе творчага чытання ўласных вершаў «Сака-віцкае рэха — Ш», дзе атрымала першае месца.

У літаратурным клубе «Святліца» саб-ралася моладзь, якая любіць паэзію. Кожны з прысутных выказаў думку аб ролі паэзіі ў яго жыцці.

Ната Драздова:

— Для мяне паэзія — мой псіхолаг, мой самааналіз і маё лекаванне.

Анастасія Аўчыннікава:

— Я не магу жыць без паэзіі. Вершы дапамагаюць мне знайсці выхад з любой жыццё-вай сітуацыі. З іх дапамогаю я магу правільна ўпарадкаваць свае думкі і знайсці адказ на хвалюючае пытанне.

Завяршылася сустрэча чаяваннем, фо-тасесіяй і абменам уражанняў.

Кацярына ШЭЙНІКАВА,

сябра літаратурнага клуба «Святліца».

Зварот Сакратарыяту ТБМ да лекараў Беларусі

Серада, Красавік 1, 2020 0

Паважаныя супрацоўнікі медыцынскай сферы Беларусі!

Дарагія нашы ўрачы і медсёстры!

ГА “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны” выказвае шчырую падзяку за вашу штодзённую дзейнасць падчас пандэміі, аб’яўленай Сусветнай арганізацыяй здароўя ў сувязі з распаўсюдам каранавіруса.

Мы ўдзячныя вам за тое, што вы, рызыкуючы сваім здароўем, штодня без мітусні і панікі робіце ўсё, што ў вашых сілах, каб абараніць наш народ ад страшнай хваробы. Вы праяўляеце лепшыя якасці, уласцівыя беларускай нацыі: адказнасць, прафесіяналізм, самаахвярнасць, спагадлівасць і дабрыню.

Дзякуй вам за вашу працу! Будзьце здаровымі!

Беражыце сябе!

Сакратарыят ТБМ