НАША СЛОВА № 25 (1488), 17 чэрвеня 2020 г.

Панядзелак, Чэрвень 29, 2020 0

Вернікі яднаюцца вакол Найсвяцейшага Сакраманта

З-за скла-данай эпідэмія-лагічнай сітуацыі былі адменены працэсіі Божага Цела па вуліцах гарадоў і іншых населеных пунктаў нашай краіны. У Менску замест агульнагарадской працэсіі, якая што-год збірала тысячы ўдзельнікаў, было вырашана правесці два адмысловыя Эўхарыстычныя набажэнствы. Некалькі сотняў чалавек сабраліся на плошчы Неза-лежнасці перад Чырвоным касцёлам з кветкамі і сцягамі. Святары прамаўлялі па-беларуску, велічна спяваў хор «Голас душы».

— У гэтым годзе няма маштабнай працэсіі па прычыне каранавіруса — пра-мовіў Мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. — Цэлебрацыі святых імшаў адбываюцца па-за касцёлам з заха-ваннем рэкамендацый медыкаў. Святыя імшы транслююцца праз партал Catholic.by. Гэта нагода вернікам яднацца ў духу і быць разам у сям’і.

Падчас святой імшы, якая цэлебра-валася ў чацвер 11 чэрвеня з менскай Архікатэдры было 1 500 уключэнняў, — адзначыў герарх Каталіцкага касцёла.- Трансляцыі святых імшаў дапамагаюць людзям узрастаць духоўна і ў гэты складаны час. Шмат людзей у шпіталях яднаюцца духоўна з тымі, хто знаходзіцца ў касцёле.

Эўхарыстычныя працэсіі з’яўляюцца часткай традыцый нашага народа, мы спадзяемся, што яны адродзяцца. Са-праўдны касцёл будуецца з жывых камянёў, з людзей. Вернікі павінны перамяняць свет да лепшага, несці Езуса Хрыста іншым людзям.

Эла Дзвінская.

Фота аўтара.

НАША СЛОВА № 24 (1487), 10 чэрвеня 2020 г.

Панядзелак, Чэрвень 29, 2020 0

Эдуард Акулін дзеліцца з чытачамі Поўнямі…

Ад біблейскіх часін найваж-нейшым у жыцці кожнага чалаве-ка было і застаецца тое, каб блізкія людзі дзяліліся з ім не толькі хле-бам, а і небам… Аб тым, што на-тхняе на творчасць Таццяну Бела-ногую, Алеся Камоцкага, Кастуся Герашчанку, Андруся Такінданга, Таццяну Матафонаву і Алесю Сі-вохіну; ад чаго мацней б’ецца сэр-ца Кацярыны Ваданосавай, Насты Кудасавай, Валярыны Куставай, Людмілы Шчэрбы і Аксаны Дані-льчык; што з’яўляецца галоўным у жыцці Алеся Бяляцкага, Паўла Падкарытава, Алега Трусава, Гле-ба Лабадзенкі і Васіля Дранько-Майсюка; якія Музы насяляюць творчыя майстэрні Рыгора Сітні-цы, Алеся Квяткоўскага і Эдварда Галустава; з чаго пачынаюцца пес-ні гуртоў Naviband і «Тутэйшыя»; дзеля чаго жылі і тварылі Леанід Дайнека і Ніл Гілевіч — новая кніга Эдуарда Акуліна «Падзяліцца поў-няй «.

Інтрыгоўная па змесце і яр-кая па форме кніга гутарак з велі-зарнай колькасцю ўнікальных фо-таздымкаў, якая нараджалася на старонках часопіса «Верасень» цягам апошніх 10 гадоў, ужо з’яві-лася на паліцах сталічнай Акадэм-кнігі. Або тэлефануйце аўтару(8-025-60-60-891, каб атрымаць кнігу з аўтографам…). Вас чакае 280 старонак якаснага, захапляльнага чытва! Ілюстрацыі да вокладкі і тытулу кнігі выканаў выбітны ві-цебскі мастак Эдвард Галустаў. Ідэю вокладкі ўвасобіла талена-вітая дызайнерка Яўгіння Багда-новіч. Спяшайцеся набыць! Не пашкадуеце!

А гутарку з мастаком Эд-вардам Галуставым чытайце про-ста цяпер на ст. 7-8.

Наш кар.

НАША СЛОВА № 23 (1486), 3 чэрвеня 2020 г.

Панядзелак, Чэрвень 15, 2020 0

Не пакiдайце ж газеты нашай «Наша слова»

Шаноуныя чытачы газеты «Наша слова», магчыма, Вы яшчэ памятаеце трывожны артыкул — заклік паважанага прафесара Мiкoлы Савiцкага да нас: «Дзецюкi! Kaтастрофа!!!» (“Наша слова” № 16 за 15 красавiкa 2020 г.). Яго трывога выклiкaна тым, што пачала змяншацца колькасць падпicчыкаў «Нашага слова». Я жадаю падтрымаць Мiкoлу Савiцкага i ў cваю чаргу заклiкaю беларусау актыўней падпicвацца на «Наша слова». Самы пажаданы варыянт, каб газета дастаўлялася ў кожную беларускую  сям’ю . Але гэта недасягальная мара, фантастыка. Зараз ва ўмовах каронавipyca, калi абмежаваны мерапрыемствы, сустрэчы, калi вакол гучыць руская мова, калi няма з кiм паразмаўляць на роднай мове, «Наша слова» — адзiны суразмоўца.

Зараз, у такi cкладаны час, газета для мяне, як жывая icтота. Я чытаю яе сам сабе ўслых. Я звычайна для сябе афармляю падпicкy на паўгоддзе. Перафразipyючы беларускага класiкa, звяртаюся да беларусаў: «Не пакiдайце ж газеты нашай  «Наша слова», калi ласка, падпiшыцеся».

Iлля Копыл,

сталы падпicчык «Нашага слова».

 

У нас ідзе падпіска на 2-е паўгоддзе. У чэрвені “Наша слова” выпісала аж 557 чалавек, што складае 8% ад усіх сяброў ТБМ, не ад насельніцтва, а ад сяброў ар-ганізацыі, якая змагаецца за мову.

Сёння ў каталогу падпіскі “Наша слова” знаходзіцца на ст. 60.

Кошт падпіскі:

на месяц — 2,65 руб.

на 3 месяцы — 7,95 руб.

на 6 месяцаў — 15,90 руб.

Грошы абсалютна пад’ём-ныя. І сёння кожны сябар ТБМ можа падпісацца сам, падпісаць сябра і сябра сябра.

 

Рэдакцыя сама можа арга-нізаваць падпіску для школ і біблі-ятэк любога раёна Беларусі. Для гэтага трэба знайсці дабрадзея, які мог бы ахвяраваць нейкую суму на высакародную справу падтры-мкі беларускага слова. Грошы не-абходнаа пералічыць на рахунак Лідскай гарадской арганізацыі  ТБМ з наступнымі рэквізітамі:

Банк-атрымальнік: г. Мінск, ААТ “Белаграпрамбанк”.

Код банка: BAPBBY2X.

Беніфіцыяр: Лідская га-радская арганізацыя грамадскага аб’яднання “Таварыства бела-рускай мовы імя Францішка Ска-рыны”.

Рахунак № BY94 BAPB 3015 2806 0001 4000 0000

Прызначэнне плацяжа: За падпіску на газету “Наша слова” на 2-е паўгоддзе 2020 года.

УНП беніфіцыяра: 500016944.

Тэрмін праплаты не абмяжоўваецца. Паступяць грошы да 25 чэрвеня — газета будзе падпісана з ліпеня, па-ступяць да 25 ліпеня — газета падпішацца са жніўня і г.д.

НАША СЛОВА № 22 (1485), 27 траўня 2020 г.

Панядзелак, Чэрвень 15, 2020 0

ЖЫЛКАВА ВЯСНА

27 траўня — 120 гадоў ад дня нараджэння паэта Уладзіміра Жылкі. Ураджэнец  Макашоў, ён пражыў на Нясвіжчыне чатырнаццаць ранніх гадоў. А гэта нямала, амаль палова кароткага жыцця — час станаўлення асобы, фарміравання  эстэтычнага густу, подступы да літаратурнай творчасці. Макашоўскія ваколіцы, берагі  наўздзіў маляўнічай тут Ушы, родныя паэта, кнігі, якія заўзята чы-таў, выхоўвалі песняра красы, чала-века, які насуперак «неспрыяльнаму злому ветру» спавядаў прыгажосць як  уратавальную сілу той злавеснай эпохі.

Гэты свет  ён пакінуў у  няпоў-ныя 33, у першы дзень вясны, у ссыл-цы, далёка ад Беларусі, у заволжскім горадзе Уржуме.

Сярод значных літаратурных асоб, якіх дала Беларусі Нясвіжчына, забытае на дзесяцігоддзі і вернутае дзесь пад стагадовы юбілей імя Ула-дзіміра Жылкі, вартае самага пачэс-нага стаўлення. Сённяшнія даследчыкі здабыткаў беларускай літаратуры з вышыні нашых дзён выказваюць цалкам верагоднае: каб шчадрэйшы лёс ды іншыя гістарычныя абставіны выдаліся паэту, беларусы  значна ра-ней маглі б мець  першага літаратур-нага Нобеля.

НАША СЛОВА № 21 (1484), 20 траўня 2020 г.

Серада, Травень 27, 2020 0

Алег ТРУСАЎ:

«Я супраць татальнага каранціну

пры сённяшняй уладзе…»

У надзвычай складанай сітуацыі апынулася Беларусь. Як уратавацца ад каранавіруса, што трэба зрабіць, каб не абвалілася зканоміка, якія неабходны захады, каб не паглыбляўся раскол у грамадстве? На гэтыя і многія іншыя вострыя пытанні шукае адказы «Народная Воля», звяртаючыся да самых розных  людзей. Сённяшняя размова — з Алегам Трусавым, гісторыкам, былым дэпутатам Вярхоўнага Савета 12-га склікання, які многія гады ўзначальваў грамадскае аб’яднанне «Таварыства бела-рускай мовы».

— Алег Анатольевіч, як вы асабіста ацэньваеце сітуацыю з каронавірусам у Беларусі?

— Па тэмпах распаў-сюджвання каронавіруса ў апошнія дні Беларусь абаг-нала некаторыя краіны. Але афіцыйная статыстыка сцвярджае, што ў параў-нанні з іншымі дзяржавамі ў нас даволі нізкі працэнт лятальных выпадкаў.

— Скажыце, а як сха-ваць праўдзівую статыс-тыку ў часы інтэрнэту?

— У інтэрнэце, будзем шчырыя, вельмі шмат хлу-сні. А таму ўлада супраць-пастаўляе сваю інфарма-цыю. Наколькі яна рэальная — пакажа час.

— Сусветная аргані-зацыя аховы здароўя апуб-лікавала рэкамендацыі для Беларусі па змаганні з каронавірусам, але яны выконваюцца не цалкам...

— Можа, і добра, што яны да канца не выконва-юцца. Паглядзіце, як такія ж рэкамендацыі выконвае Ма-сква, калі паліцыя за пару-шэнне каранціну збівае лю-дзей дручкамі. Таму я суп-раць татальнага каранціну пры сённяшняй нашай ула-дзе. Нават у дэмакратычных краінах прымусіць здаровых людзей увесь час знаходзіц-ца дома не вельмі атрымлі-ваецца. Ды і спецыялісты сцвярджаюць, што 80 пра-цэнтаў людзей, а магчыма, і болей, перахварэюць на гэты вірус бессімптомна альбо ў лёгкай форме.

— Тым не менш сіту-ацыя з кожным днём уск-ладняецца. Якія меры, на вашу думку, варта пры-няць неадкладна?

— У першую чаргу трэба мацаваць медыцыну. Добра, што павысілі заробкі дактарам, медсёстрам, сані-таркам, але гэтага мала.

Трэба паглядзець, як у надзвычай складанай сіту-ацыі прявілі сябе кіраўнікі самых розных сфер. Лічу, што трэба неадкладна адхі-ліць ад пасады міністра аду-кацыі спадара Карпенку, які так і не змог наладзіць ды-станцыйнае навучанне ў школах. Відавочна, што гэты чалавек ад пачатку не на сваім месцы.

— А. Лукашэнка пад-пісаў указ № 143, у адпавед-насці з якім будуць мінімі-заваны страты ад карона-віруса для эканомікі. А ці атрымае канкрэтную пад-трымку ў гэтай сітуацыі бізнес?

— А давайце зірнём на праблему шырэй. З пункту гледжання Лукашэнкі ён робіць усё пра-вільна. Бо, калі спыніць вялікія заводы, зда-рыцца тое, што было ў 1991-м годзе, — людзі выйдуць на плошчу. Таму ён па-ранейшаму перш-на-перш звяртае ўвагу на буй-ныя прадпрыемствы, а што датычыцца праватнага біз-несу, то для яго падтрымка будзе мінімальная, у бюджэ-це грошай няма.

— А як вы ацэньваеце ролю грамадскай суполь-насці ў сітуацыі, звязанай з пандэміяй?

— Грамадская ініцы-ятыва мяне парадавала: ад афіцыйных прафсаюзаў да тых людзей, якія шыюць ма-скі для медыкаў, рыхтуюць ім абеды, збіраюць грошы на патрэбы шпіталяў. Бела-русь паказала, што мы не горшыя за іншых еўрапей-цаў, асабліва мяне кранула тое, як вайскоўцы па-бела-руску дзякуюць медыкам. У цяжкія часы ў нас прачына-ецца гістарычная памяць.

— А што вы можаце сказаць наконт чарговых прэзідэнцкіх выбараў?

— Большасць людзей, хутчэй за ўсё, пойдзе на вы-барчыя ўчасткі. А вось ці прагаласуюць за Лукашэ-нку — цяжка сказаць. А калі Ярмошына ў чарговы раз аб’явіць нейкія 80 працэнтаў, то ёй ніхто не паверыць.

Міхал Карневіч.

Паводле“Народнай Волі”.

НАША СЛОВА № 20 (1483), 13 траўня 2020 г.

Панядзелак, Травень 25, 2020 0

МУЖНА  і  ГОДНА

9 траўня ў Менску пра-йшоў парад да 75-х угодкаў за-канчэння Другой сусветнай вайны. Святкаванні і масавыя акцыі да Дня перамогі адбыліся і ў іншых гарадах Беларусі, нягледзячы на пандэмію каро-навіруса. Акрамя Менска па-рад 9 траўня прайшоў яшчэ ў Ашхабадзе — сталіцы Турк-меніі.

Мінабароны Беларусі паведаміла пра ўдзел у парадзе 4000 вайскоўцаў, 185 адзінак тэхнікі, тракавай і колавай. Агульная даўжыня параднай калоны склала 2 кіламетры. Над Менскам праляцела бая-вая авіяцыя ў складзе 42 павет-раных караблёў.

Трыбуны для гледачоў былі разлічаны на 11 тысяч ча-лавек, яны былі амаль цалкам запоўненыя. Людзі стаялі і на вуліцах. Вельмі мала людзей было ў масках. Менская мілі-цыя падрыхтавалася да наплы-ву наведнікаў, для якіх былі створаны 167 пунктаў пропу-ску. Гарвыканкам падрыхта-ваў план іншых імпрэзаў.

У парадзе ўдзельчаў Прэзідэнт Беларусі Аляк-сандр Лукашэнка, які высту-піў з прамовай, іншыя высокія чыноўнікі.

Прыйшлі на парад і многія ветэраны, нават нягле-дзячы на тое, што іх афіцыйна прасілі застацца дома, прыйш-лі, як некалі хадзілі ў атаку.

Запрашэнне наведаць парад Перамогі ў цэнтры Мен-ска прынялі 18 замежных амба-садараў, якія працуюць у Бела-русі, распавялі Tut.by у МЗС. Гэта амбасадары ААЭ, Азербайджана, Арменіі, Венгрыі, Венесуэлы, В’етнама, Ірана, КНДР, Казахстана, Кітая, Кіргіз-стана, Малдовы, Палестыны, Расеі, Славакіі, Тур-цыі, Таджыкістана, Сербіі.

Як заўжды ў такіх выпадках, у канцы вы-ступіла рота ганаровай варты. Завяршылі парад шэсцем фізкулькурнікаў і песняй «Дзень перамогі».

Паводле Радыё Свабода.

НАША СЛОВА № 19 (1482), 6 траўня 2020 г.

Аўторак, Травень 12, 2020 0

75-годдзе Перамогі шматнацыянальнага савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне

Дарагія сябры!

Сёлета мы адзначаем 75-ю гадавіну Перамогі над фашысцкай навалай.

Для многіх пакаленняў беларусаў гэта было, ёсць і будзе Днём гонару за наш свабодны, нескароны народ, Днём гонару за нашых бацькоў і дзядоў, што не скарыліся ворагу, у цяжкіх умовах выстаялі і абаранілі свабоду для сябе і для нас, нашых дзяцей і ўнукаў.

Будзем вартыя іх учынку! Зберажом нашу незалежную Беларусь! Моцы, упэўненасці і добрага здароўя вам і ўсім вашым родным.

Сакратарыят ТБМ.

НАША СЛОВА № 18 (1481), 29 красавіка 2020 г.

Панядзелак, Травень 4, 2020 0

Дапамога ад вернікаў у барацьбе з каронавірусам

 

Канферэнцыя Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі звяр-нулася да вернікаў з просьбай аб зборы ахвяраванняў на барацьбу з пандэміяй.

«Сотні тысяч людзей па ўсім свеце знаходзяцца ў шпіталях, дзе за іх жыццё змагаюцца медыкі — адданыя, але часта бездапаможныя перад абліччам бязлітаснай хва-робы”,- гаворыцца ў звароце.

Больш за трыста супрацоўнікаў службы аховы здароўя ў Беларусі заражаны каронавірусам. Папа Фран-цішак, успамінаючы святароў і медыкаў, якія загінулі ў жорсткай барацьбе з каронавірусам, назваў іх «святымі з суседняга двара». Медыкі — сціплыя героі нашай рэчаіснасці. Сёння складаная сітуацыя з эпідэміяй таксама ў Беларусі. Колькасць хворых павялічваецца, расце нагрузка на спе-цыялістаў.

25 тысяч медыкаў у шпіталях ратуюць ад страшнай хваробы нашых родных і блізкіх, знаёмых і незнаёмых. Кожны дзень мы бачым звароты ў СМІ і сацыяльных сетках аб зборы неабходных сродкаў для супрацоўнікаў устаноў аховы здароўя: патрэбныя бахілы, маскі, спецыяльнае адзенне, гарачыя абеды і нават начлег. Касцёл выказвае сваю ўдзячнасць медыкам і моліцца за іх.

“Аказаць дапамогу можа кожны, хто жадае далу-чыцца да акцыі: святар, кансэкраваная асоба, свецкі вернік. Просім пробашчаў, улічваючы цяперашнюю сітуацыю ізаляцыі, данесці гэты зварот да як мага большай колькасці вернікаў, выкарыстоўваючы сродкі масавай камунікацыі”, — гаворыцца ў звароце.

 

Разліковы рахунак:

р/р BY03PJCB31350544160030000933 у АТТ «Пріорбанк».

Код банка: PJCBBY2X.

УНП : 101124634.

Адрас банка: г. Мінск, вул. В. Харужай, 31-А.

 

Ахвяраванне можна здзейсніць праз «Разлік» (АРІП): — Грамадскія аб’яднанні — Рэлігійныя аб’яднанні — «Карытас Беларусь»- Ахвяраванні — COVID-19.

Як паведаміла намеснік дырэктара менскага аддзя-лення «Карытас» Ганна Якімовіч, за тыдзень з моманту пачатку збору сродкаў сабрана 13 000 бел. рублёў.

У гэтую нядзелю пробашчы каталіцкіх парафій па Беларусі таксама звернуцца з просьбай да сваіх парафіянаў аб зборы сродкаў. Сабраныя сродкі будуць накіраваныя Канферэнцыяй Каталіцкіх Біскупаў на мэты забеспячэння неабходнымі рэчамі найбольш патрабуючых устаноў аховы здароўя па ўсёй Беларусі, будуць накіраваныя ў шпіталі па ўсёй краіне.

“Старанна працуюць аддзяленні «Карытаса» ва ўсіх абласцях, — паведаміла Ганна Якімовіч. — Валанцёры шыюць маскі, падвозяць медыкам у шпіталі гарачыя абеды, пам-персы, развозяць прадуктовыя наборы самотным людзям і інвалідам, да-памагаюць шматдзетным сем’ям”.

Падрых-тавала

Э.ла Дзвінская.

НАША СЛОВА № 17 (1480), 22 красавіка 2020 г.

Панядзелак, Травень 4, 2020 0

1150-ты нумар “Нашага слова”, выдадзены ў Лідзе

Хрыстос уваскрос, і Беларусь уваскрэсне, пасля віруса таксама

Вялікдзень вернікі праваслаўнай царквы Беларусі адзначылі 19-га кра-савіка. Пярэдадзень і само свята супра-ваджаў неспакой і хваляванне жыхароў усёй Еўропы, дзе лютуе пандэмія. Але не варта ўпадаць у адчай. Надзеяй на Боскую абарону падзяліўся ў сваім слове гара-дзенскі ўладыка, Высокапраасвяшчэнны Арцемій, архіепіскап Гарадзенскі і Ваў-кавыскі:

— Хрыстос уваскрос! Дарагія браты і сёстры! Шчыра віншую вас з Пасхай Гасподняй! Светлым Хрыстовым Уваскрэ-шаннем, якое, як кажа нам пра гэта святая Царква, ёсць свята са святаў і ўрачыстасць з урачыстасцяў. Міласцю Божай мы дасяг-нулі гэтага сапраўды вялікага дня. Пра-ходзячы разам з Царквою праз ачышча-льны час Вялікага паста і падзеі Страстнога тыдня, у Пасхальную ноч мы з глыбокай пашанай наблі-жаемся да раскрытай магілы Хрыста і бачым яе пустою. Са старонак Евангелля чуем мы словы вестуноў Божых — святых Анёлаў, якія абвяшчаюць нам перамогу жыцця над смерцю: «Што вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго няма тут. Ён уваскрос!» Уваскрэшанне Хрыстовае на-паўняе нашае жыццё сэнсам, дае веру ў будучыню. Сёлета Перадпасхальны перыяд вызначаецца глабальным выклікам чалавецтву — распаўсюджваннем у сусветным маштабе згубнай пошасці каронавіруснай інфекцыі, з’яўленне якой мы разглядаем як выпрабаванне нашай веры, нашай чалавечай годнасці. Але часы гісторыі нашай заўсёды былі складаныя. Складаныя яны былі, калі Збаўца хадзіў па гэтай зямлі,  як уцялесняны чалавек, і ў наступныя пасля гэтага стагоддзі былі войны, былі страшныя эпідэміі, быў голад, былі няшчасныя і хворыя, былі старыя і нямоглыя. Людзям было страшна. Людзям было складана. Усе яны клікалі Госпада, каб ён пачуў іх і дапамог. Усе людзі спадзяваліся толькі на Бога. Калі мы ад усёй сваёй душы шчыра звяр-таемся да Бога, з жаданнем пазбавіцца ад таго ці іншага няшчасця, і шлях гэты праходзім да канца, мы атрымліваем нешта большае — радасць адзінства з Богам, нягледзячы ні на каго і ні на што. Вось чаму так важна было Хрысту паспець да сваёй крыжовай смерці данесці да апосталаў гэту самую галоўную ісціну: адзінства з Богам — гэта шчасце, далучальнасць да Бога — гэта радасць. Дачыненне з Богам — гэта вырашэнне ўсіх нашых праблемаў, якімі б невы-рашальнымі не здаваліся яны нам. Але для гэтага трэба прайсці да Бога безкарысліва і з чыстым сэрцам. Для гэтага трэба перамяніцца, аднавіцца. Адрадзіцца духоўна. Віншую ўсіх вас са святам Святой Пасхі Хрыстовай! І малітоўна жадаю вам і вашым блізкім светлай Пасхальнай радасці, усё-пераможнай надзеі, моцы душэўных і цялесных сіл! Сапраўды уваскрос Хрыстос!

На здымках: Вялікая субота і велікоднае набажэнства ў Менску, архі-епіскап Гарадзенскі і Ваўкавыскі Арцемій, велікоднае набажэнства ў Лідзе.

НАША СЛОВА № 16 (1479), 15 красавіка 2020 г.

Аўторак, Красавік 21, 2020 0

З Вялікаднем, мужныя і стойкія беларусы!

Янка Купала

Вялікдзень

Два святы на свеце – ад нівы да нівы:

Хрыстос уваскрос! Наступае вясна!

Глянь смела, глянь вольна,

шчасліў, нешчаслівы.

І далей к жыццю з паніжэння і сна!

 

Гэй, гэй, на спатканне вялікіх двух святаў

Спяшыце супольна, хто ў путах не згніў!

Хай льюцца-зыльюцца ад хаты да хаты

У адно ўсе грамады, ўсе людзі ўсіх ніў!

 

Вялікдзень! Вялікдзень! – ад нівы да нівы.

Забыў не адзін з нас нядыўныя дні,

А ўспомні-прыпомні, шчасліў, нешчаслівы,

Аб тых, што ў світанні на век адышлі, —

Усе костачкі тыя на гонях папарных, —

Жывых, што ў бяспуцці акуццем звіняць…

Прыпомні, дай слова не шчэзнуці марна,

Пачатую справу шырыць, расшыраць!

 

Вялікдзень! Вялікдзень! – ад нівы да нівы

Заводзіць бацькоў сваіх песеньку сын.

Зірні ж, азірніся, шчасліў, нешчаслівы.

І заўтра на поле ад сох як адзін!

 

Дагэтуль мы плачам, дагэтуль мы стогнем,

Адвечных не можам пазбыціся слёз…

Наперад па шчасце! Хай злое ўсё дрогне,

Вясна ўжо на свеце, — Хрыстос уваскрос!