НАША СЛОВА № 16 (1375), 18 красавіка 2018 г.

Панядзелак, Красавік 23, 2018 0

Прэзідэнт Ірландыі выйшаў на марш, каб падтрымаць дзяржаўную мову

Тысячы людзей прыйшлі на марш і вулічны фестываль у сталіцы Ірландыі, Дубліне, каб падтрымаць ірландскую мову.

Прэзідэнт Ірландыі Майкл Гігінс быў адным з выступоўцаў, якія звярнуліся да наведнікаў акцыі. Сярод іншага, ён сказаў, што ірландскамоўная супольнасць застаецца актыўнай, а дзяржава павінна падтрымліваць ірландскую мову.

Асноўнай мовай зносін у Ірландыі застаецца ангельская. Афіцыйныя дакументы выдаюцца на дзвюх мовах, гэтак жа, як на дзвюх мовах часта выкананы надпісы на шыльдах, дарожных паказальніках. Ірландскую вывучаюць у школах, на ёй вядуцца некаторыя перадачы на радыё і тэлебачанні, існуе ірландскамоўны канал TG4. Аднак сітуацыя з ірландскай мовай ці не горшая, чым у нас з беларускай, таксама дзяржаўнай. Ірландская, дакладней — гэльская, мова вельмі моцна адрозніваецца ад ангельскай, і большасць насельніцтва Ірландыі яе проста не разумее.

Паводле Радыё Свабода.

 

НАША СЛОВА № 15 (1374), 11 красавіка 2018 г.

Серада, Красавік 18, 2018 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

Падпіска, калі глядзець па табліцы, то нібыта падрасла, але калі параўнаць з сакавіком, то зноў упала. Многія арганізацыі ТБМ стараліся ў гэты перыяд падняць падпіску ў сваіх рэгіёнах. У першую чаргу гэта Гародня, Нясвіж. Злёгку вырасла падпіска ў Менску і абласных цэнтрах, акрамя Берасця. Берасцейская вобласць — адзіная вобласць, дзе падпіска ўпала. Відавочна сказ-ваецца адсутнасць абласной арганізацыі ТБМ.

НАША СЛОВА № 14 (1373), 4 красавіка 2018 г.

Панядзелак, Красавік 9, 2018 0

З Вялікаднем, шаноўныя беларусы!

У Менску зарэгістраваны беларускамоўны ўніверсітэт

У Беларусі ў якасці юрыдычнай асобы зарэгіст-раваны прыватны ўніверсітэт імя Ніла Гілевіча. Пра гэта  паведаміла старшыня Тавары-ства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім, якая выступіла засна-вальніцай беларускамоўнай ВНУ:

— Мы маем дакументы аб рэгістрацыі Прыватнай ус-тановы адукацыі “Уіверсітэт імя Ніла Гілевіча”. Заснаваль-нікам выступае Таварыства бе-ларускай мовы імя Францішка Скарыны. Універсітэт зарэгіст-раваны.

РР:

— Трэба знайсці фінан-саванне, памяшканне, нейкім чынам наладзіць працу ўні-версітэта. Зараз такія пы-танні стаяць перад Тавары-ствам беларускай мовы?

— Безумоўна, але яны стаяць не толькі перад Тава-рыствам беларускай мовы, але яны ўжо стаяць і перад тымі, хто будзе працаваць непасрэ-дна ў структуры ўніверсітэта. Таварыства беларускай мовы выконвае свае функцыі, а затым перадае паўнамоцтвы непасрэ-дна кіраўніцтву ўніверсітэта. Для таго, каб яно прыступіла да дзейнасці, мы мусім зацве-рдзіць кандыдатуру рэктара. Рада ТБМ адзінагалосна пры-няла рашэнне рэкамендаваць на пасаду рэктара былога ста-ршыню ТБМ Алега Трусава.

Навучанне ва ўнівер-сітэце, як і ў іншых прыватных ВНУ, плануецца зрабіць пла-тным. Статут будучай ВНУ прадугледжвае магчымасць навучання па 56 спецыяль-насцях. Плануецца стварыць тры факультэты — гуманіта-рны, факультэт філалогіі, за-межных моў і перакладу, а таксама факультэт культура-логіі і мастацтваў.  У верасні арганізатары плануюць пачаць працу падрыхтоўчага аддзя-лення.

Улад Грынеўскі, Беларускае Радыё Рацыя.

(Працяг тэмы на ста-ронцы 2.)

НАША СЛОВА № 13 (1372), 28 сакавіка 2018 г.

Серада, Красавік 4, 2018 0

Хрыстос уваскрос і Беларусь уваскрэсла!

З Вялікаднем, шаноўныя беларусы!

100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі

Свята ўсіх беларусаў

На пля-цоўцы ля Опер-нага тэатра ўдзень 25 сакаві-ка адбыўся кан-цэрт «Свята Не-залежнасці». Па розных падліках, туды прыйшлі ад 20 да 50 тысяч чалавек.

Шасціга-дзінны канцэрт каля менскай Оперы стаў цэнт-ральнай падзеяй святкавання ста-годдзя Беларус-кай Народнай Рэспублікі. Ён быў дазволены гарадскімі ўла-дамі. Падчас урачыстай часткі канцэрту з прамовай высту-пілі грамадскія дзеячы, прад-стаўнікі СМІ, спонсары і пар-тнёры кампаніі #БНР100. Cя-род іх Алена Анісім, Юры Зісер, Франак Вячорка, Зміцер Дашкевіч і іншыя. Быў зачы-таны зварот ад Святланы Але-ксіевіч.

«Свята незалежнасці» — не толькі музычны канцэрт. Падчас мерапрыемства праца-валі фудкорт «Ежа БНР», забаў-ляльна-адукацыйная пляцоўка «Вуліца БНР», сувенірны «Кі-рмаш БНР» і дзіцячая пляцоў-ка «Дзеткі БНР».

З галоўнай сцэны Дня Волі прагучалі песні гуртоў Nizkiz, Akute, РСП, Dzieciuki, Amaroka і «Мутнаевока». Са святам прысутных павінша-валі Юры Стыльскі, Ігар Варашкевіч, Кася Камоцкая, Пётр Клюеў, Адэля Вольская і Павел Аракелян.

Радыё Свабода.

 

НАША СЛОВА № 12 (1371), 21 сакавіка 2018 г.

Аўторак, Сакавік 27, 2018 0

100 гадоў таму назад 25-га сакавіка 1918 г.

была абвешчана незалежнасць

Беларускай Народнай Рэспублікі

З вялікім святам, беларусы!

Зварот Рады ТБМ з нагоды 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі

 

Шаноўнае спадарства!

Сёлетні 2018 год праходзіць пад знакам выдатнай падзеі ХХ ст. — 100-гадовага юбілею аднаўлення нашай дзяржаўнасці. Для кожнага грамадзяніна нашай краіны гэта найважнейшая дата. Роўна сто гадоў таму ў няпростых палітычных умовах нашы папярэднікі — тагачасная палітычная эліта — зрабілі рашучыя крокі, узяўшы на сябе адказнасць за лёс сваёй краіны, і абвесцілі пра стварэнне суверэннай дзяржавы.

Іх дзейнасць стала асновай для далейшай пабудовы незалежнай беларускай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, якая з’явілася на карце свету ў 1991 г. Збылася мара многіх пакаленняў беларусаў — жыць у сваёй краіне, размаўляць на сваёй роднай мове, развіваць сваю культуру, ладзіць сваё жыццё на нацыянальным падмурку і на аснове агульначалавечых каштоўнасцей. На жаль, не ўсё зроблена так, як павінна быць і як бы нам хацелася. Але мы маем галоўнае — сваю ўласную дзяржаву.

Таварыства беларускай мовы віншуе грамадзян Беларусі і ўсіх нашых суайчыннікаў з гэтай датай — 100-мі ўгодкамі БНР.  Мы вітаем усіх, хто далучыўся да святочных мерапрыемстваў, хто ладзіць розныя імпрэзы з нагоды юбілею па ўсёй краіне і за яе межамі.

Заклікаем урачыста і годна адзначыць 100-гадовы юбілей аднаўлення нашай дзяржаўнасці. Гэта выдатная нагода для кансалідацыі актыўных грамадскіх сіл краіны. Разам мы зможам здзейсніць усё задуманае нашымі папярэднікамі дзеля годнага жыцця нашага народа і росквіту Беларусі.

Менск, 13 сакавіка 2018 г.

НАША СЛОВА № 11 (1370), 14 сакавіка 2018 г.

Панядзелак, Сакавік 19, 2018 0

Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла выступіла ў парламенце Канады з нагоды 100-х угодкаў БНР

Атаўскі ад-дзел Згуртаваньня беларусаў Канады і Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе зарганізавалі 11 сакавіка ўрачыстае святкаванне ўгодкаў БНР. Памяшканне для свята надаў парла-мент Канады. Стар-шыня Рады БНР Іво-нка Сурвіла вітала прысутных па-бела-руску, па-ангельску і па-французску.

Прадстаўнік мэрыі зачытаў вінша-ванне ад мэра Атавы, выступалі дэпутаты парламента, архіяпі-скап Беларускай аўтакефа-льнай праваслаўнай царквы Святаслаў.

Пасля святочнай імп-рэзы адбыўся канцэрт, а потым сяброўскі пачастунак.

Радыё Свабода.

 

НАША СЛОВА № 10 (1369), 7 сакавіка 2018 г.

Аўторак, Сакавік 13, 2018 0

9 сакавіка — 100 гадоў таму назад прынята Другая Устаўная грамата да народаў Беларусі

 

Дарагія нашы беларусачкі, каханыя жанчыны!

Таварыства беларускай мовы віншуе вас са святам Вясны — Міжнародным жаночым Днём!

Вы спрадвеку былі захавальніцамі сапраўдных традыцыйных культурных каштоўнасцей — найперш роднай матчынай мовы. Ваша пяшчота і любоў выхавалі многія пакаленні беларусаў у любові і павазе да сваёй бацькоўскай спадчыны праз спевы калыханкі, чытанне беларускіх кніжак, аповеды пра жыццё прадзедаў. Многія з вас і сёння незалежна ад узросту ахвяруюць свой талент і вольны час для працы з моладдзю, выхоўваючы патрэбу ў роднай беларускай мове.

Мы ўдзячныя вам за вашу пазіцыю і ўзаемападтрымку і жадаем здароўя, моцы, аптымізму, веры і непагаснай надзеі на тое, што роднае слова выведзе наш беларускі народ да нацыянальнага яднання, дабрабыту і дзяржаўнага росквіту.

Сакратарыят ТБМ.

 

НАША СЛОВА № 9 (1368), 28 лютага 2018 г.

Аўторак, Сакавік 6, 2018 0

11-я Агульнанацыянальная беларуская дыктоўка

БЕЛАРУСКАЯ ДЫКТОЎКА Ў ФРУНЗЕНСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ г. МЕНСКА

21 лютага ў бібліятэцы імя Францішка Багушэвіча ў Менску прайшла беларуская дыктоўка з нагоды Міжнарод-нага дня роднай мовы. Дык-тоўку правяла Фрунзенская арганізацыя ТБМ г. Менска. Вёў дыктоўку выкладчык, ся-бар Рады ТБМ — Алесь Чэчат. Апрача сяброў ТБМ, бралі ўдзел у ёй і навучэнцы лінгва-гуманітарнага каледжа. Дык-тоўка прайшла ў святочнай атмасферы і засведчыла, што любоў да роднай мовы і сёння жыве ў сэрцах людзей.

Павел Чайкоўскі. Менск.

НАША СЛОВА № 8 (1367), 21 лютага 2018 г.

Панядзелак, Люты 26, 2018 0

21 лютага – Міжнародны  дзень роднай мовы

Найперш гэта помнік сапраўднаму дзяржаўнаму дзеячу

Сумесная праца скуль-птараў Вольгі Нячай і Сяргея Аганава стала пераможцай кон-курсу эскізаў помніка князю Гедыміну ў Лідзе, што ладзіў райвыканкам. У ім бралі ўдзел 28 эскізаў. Скульптуру маюць устанавіць у скверы на скры-жаванні вуліц Грунвальдскай і Замкавай, каля паўночнай сцяны Лідскага замка.

Вольга Нячай — мастак, скульптар, дызайнер, магістр мастацтвазнаўства.

Сяргей Аганаў — мас-так, скульптар. Нарадзіўся ў Лідзе ў 1974 годзе.

Наш кар.

НАША СЛОВА № 7 (1366), 14 лютага 2018 г.

Панядзелак, Люты 19, 2018 0

На Верхнядзвіншчыне «Чытаем па-беларуску з Velcom»

Школьнікі з Верхня-дзвінска Ваня Вашкевіч і Кірыл Шульга сталі пераможцамі пер-шага этапe рэспубліканскага конкурсу «Чытаем па-белару-ску з Velcom».

Конкурс для вучняў 7-8 класаў прайшоў па ўсёй Бела-русі, а ініцыятарам яго стала кампанія Velkam пры падтрым-цы Міністэрства адукацыі Рэс-публікі Беларусь. З Віцебскай вобласці на конкурс было заяў-лена 265 відэа, і 30 удзельнікаў сталі яго пераможцамі. Кон-курсныя матэрыялы размяш-чаліся ў сацыяльных сетках-Вконтакте, Facebook або Instagram.

У складзе журы — рэда-ктар часопіса «Вясёлка» Ула-дзімір Ліпскі, пісьменніца Раіса Баравікова, спецыяліст Міні-стэрства адукацыі Ірына Бу-лаўкіна, акцёр і тэлевядовец Юры Жыгімонт, паэткі Каця-рына Масэ і Маргарыта Латы-шкевіч. На заключным этапе конкурсу, які пройдзе ў траўні бягучага года, пераможцы ма-юць шанец атрымаць смартфо-ны маркі Apple.

У прайшоўшую субо-ту, падчас сустрэчы з творчым дэсантам з Віцебска , у складзе якога былі сябры Саюза бела-рускіх пісьменнікаў — Уладзі-мір Папковіч, Галіна Сінякова, Алена Гінько і Аляксандр Піш-чык, ад імя раённай арганізацыі ГА»Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» пера-можцам першага этапа спабор-ніцтваў рэспубліканскага кон-курсу «Чытаем па-беларуску з Velcom» былі перададзены дыскі з запісамі песень вядо-мых беларускіх музыкаў — Змі-цера Вайцюшкевіча і Лявона Вольскага.

А настаўніцы СШ № 2, дзе праходзіла сустрэча з пісь-меннікамі Віцебшчыны, Свят-лане Тадэвушаўне Антановіч уручаны дыскі з метадычнымі матэрыяламі «Гадуем белару-саў».

Валянціна Болбат,

ТБМ,

Верхнядзвінск.