НАША СЛОВА № 9 (1420), 27 лютага 2019 г.

Панядзелак, Сакавік 4, 2019 0

Дзень роднай мовы ў Беларусі і свеце

Уладзімір Макей:

“Родная мова з’яўляецца падмуркам дзяржаўнасці”

Міністр замежных спраў Уладзімір Макей, вы-ступаючы на мерапрыем-стве з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы і 25-годдзя Канстытуцыі Беларусі ў На-цыянальнай бібліятэцы, ад-значыў каласальную знач-насць беларускай мовы, перадае БелТА.

— Для мяне вялікі го-нар і задавальненне святка-ваць разам з вамі Міжнарод-ны дзень роднай мовы, які ў гэтым годзе мы прысвяцілі 25-годдзю Канстытуцыі Бе-ларусі, — адзначыў кіраўнік знешнепалітычнага ведам-ства. — Канстытуцыя Бела-русі ўключыла ў сябе пера-емнасць і вопыт шматвяко-вага гістарычнага шляху краіны і абапіраецца на не-ад’емнае права беларускага народа мець сваю дзяржаў-насць. Яна гарантуе кожна-му грамадзяніну краіны свабоду і правы, неабход-ныя для стваральнай працы, годнага жыцця, гарманіч-нага развіцця асобы і іх рэалізацыю.

Уладзімір Макей звя-рнуў увагу, што артыкул 17 Канстытуцыі Беларусі зама-цоўвае беларускую мову ў якасці дзяржаўнай разам з рускай.

— Наша мова шчыра характарызуе нас як сталую нацыю са сваім светапогля-дам і менталітэтам, адлюст-роўвае досвед, каштоўнасці, традыцыі беларускага на-рода. Яна з’яўляецца важ-най прыметай этнічнай са-масвядомасці беларусаў і істотным падмуркам дзяр-жаўнасці, — падкрэсліў мі-ністр.

БелТА.

НАША СЛОВА № 8 (1419), 20 лютага 2019 г.

Панядзелак, Люты 25, 2019 0

21 лютага — Міжнародны дзень роднай мовы

12-я Агульнанацыянальная дыктоўка пачалася з Мінойтаў

Па традыцыі апошніх гадоў чарговая Агульнанацыянальная дыктоўка на Лідчыне пачалася з Мінойтаў. У Мінойтаўскай бібліятэцы дыктоўка праходзіла ў пяты раз. Бралі ўдзел і дарослыя, і вучні мясцовай школы.

Чытала дыктоўку, як і ўсе папярэднія гады, настаўніца Мінойтаўскай школы Ганна Чаславаўна Енка.

 

Сёлета па рэкамендацыі Лідскага райвыканкама дыктоўка на Лідчыне прысвечана 75-годдзю вы-звалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Тэкст называўся “Начны бой” і хоць быў не цяжкі, але дзясятка аказалася толькі адна. Затое васьмёрак — больш за палову.

 

У дыктоўцы бралі ўдзел дарослыя і дзеці, а таксама сябры ТБМ з Ліды: старшыня Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ імя Ф. Скарыны Станіслаў Суднік і намеснік старшыні, бард Сяргей Чарняк, які наладзіў невялікі канцэрт, пакуль ішла праверка. Кожны ўдзельнік дыктоўкі атрымаў ад ТБМ у падарунак нумар часопіса “Лідскі летапісец”, а пераможцы сярод вучняў і даро-слых атрымалі кніжкі пра Францішка Скарыну.

Я. Грынкевіч.

НАША СЛОВА № 7 (1418), 13 лютага 2019 г.

Панядзелак, Люты 18, 2019 0

21 лютага «Арт Сядзіба», Cаюз беларускіх пісьменнікаў, кампаніі «Будзьма беларусамі!», ПЭН-цэнтр, Белсат і SAY.BY запрашаюць у кавярню «Грай» адзначыць Дзень роднай мовы #беларускамоўны.

Падчас свята выступяць беларускія паэты і музыкі, сярод якіх гурт Akute, Uzari, рэпер Angst, Усевалад Сцебурака, Наста Кудасава, Марыя Мартысевіч, Стась Кар-паў. Культурніцкая праграма будзе жывой і насычанай, а кожны ахвотны зможа ўзяць удзел у шоу «Самшазам» (аналаг гульні «Угадай мелодыю»). Таксама на другім паверсе прасторы «Грай» будуць дзейні-чаць пляцоўкі настольных гульняў, дзіцячых забаў і невялічкі кірмаш.

Адмыслова да Дня роднай мовы каманда SAY.BY прэзентуе новую версію мабільнага дадатку для размоваў па-бела-руску ў сферы абслугоўвання і штодзён-ным жыцці. Госці свята змогуць узяць удзел у квэстах з ужываннем дадатку, а самыя актыўныя атрымаюць цікавыя прызы і па-дарункі.

21 лютага ў свеце адзначаецца Між-народны дзень роднай мовы. У гэты дзень ва ўніверсітэтах і клубах Беларусі пра-ходзяць адмысловыя мерапрыемствы і акцыі, у сацыяльных сетках і СМІ з’яўля-юцца шматлікія конкурсы і публікацыі, прысвечаныя беларускай мове.

Мы хочам паказаць, што беларуская мова не толькі жыве і развіваецца, але і натхняе шматлікіх людзей на цікавыя і яск-равыя праекты, акрыляе на добрыя справы.

Уваход вольны, але варта зарэ-гістравацца: Кафэ «Грай», вул. Інтэр-нацыянальная, 33.

Пачатак а 18:00.

nn.by.

НАША СЛОВА № 6 (1417), 6 лютага 2019 г.

Аўторак, Люты 12, 2019 0

Заява Рады ТБМ

Аб удзеле арганізацыі ў палітычных кампаніях 2019-2020 гг.

Рада ТБМ заклікае ўсіх сваіх сяброў і прыхільнікаў прыняць актыўны ўдзел у палітычных кампаніях 2019-2020 гг. з мэтай папулярызацыі беларускай культуры і пашырэння ўжывання  беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця нашай краіны.

27.01.2019 г.

НАША СЛОВА № 5 (1416), 30 студзеня 2019 г.

Панядзелак, Люты 4, 2019 0

Рада ТБМ падтрымала ініцыятыву палітычных партый і грамадскіх арганізацый па абвяшчэнні 2019 года

Годам беларускай мовы

27 студзеня адбылося планавае паседжанне Рады ТБМ.

Рада заслухала спра-ваздачу Старшыні ТБМ Алены Анісім, абмеркавала і прыняла План дзейнасці арганізацыі на 2019 год, пры-няла рашэнні па ўдзеле ў палітычных і грамадскіх ка-мпаніях 2019 года. Рада за-слухала паведамленне Але-га Трусава пра сітуацыю з універсітэтам імя Ніла Гіле-віча і шэраг інфармацый з месцаў пра дзейнасць ар-ганізацый і суполак ТБМ.

У ходзе разгляду Пла-ну дзейнасці асаблівая ўвага была звернута на напісанне ХІ Агульнанацыянальнай дыктоўкі. Папярэдне былі названы тэмы: 1. Тэкст з “Мужыцкай праўды” К. Ка-ліноўскага; 2. Тэкст У. Ар-лова “Незалежнасць — гэ-та…”; 3. Верш У. Караткевіча “Беларуская песня”. Тэксты будуць надрукаваныя ў “На-шым слове”. Арганізацыі на месцах вольныя браць свае актуальныя тэксты. Там, дзе дыктоўкі будуць праводзіць уладныя струк-туры, будуць брацца такса-ма свае тэксты. Але аргані-зацыі ТБМ мусяць прыкла-сці максімум намаганняў, каб дыктоўка прайшла най-больш масава.

Пры разглядзе Плану асаблівая ўвага была звер-нута на тое, што сёлета спа-ўняецца 30 гадоў з моманту заснавання ТБМ. У План уключана падрыхтоўка і выданне “Летапісу ТБМ” за апошнія пяць гадоў, адказны С. Суднік.

Не забылі ў Плане і пра 75-годдзе вызвалення Беларусі ў 1944 годзе.

Пры разглядзе ініцы-ятывы Партыі БНФ і іншых грамадскіх ды палітычных арганізацый па абвяшчэнні 2019 года Годам беларускай мовы пастанавілі:

  1. Падтрымаць ініцы-ятыву палітычных і грамад-скіх арганізацый па абвяш-чэнні 2019 года Годам бела-рускай мовы.
  2. Сумесна з іншымі палітычнымі і грамадскімі арганізацыямі распраца-ваць “Праграму Года бела-рускай мовы”.

Рада таксама паста-навіла заклікаць палітычныя і грамадскія арганізацыі да ўдзелу ў палітычных і гра-мадскіх кампаніях з мэтай пашырэння ўжывання бела-рускай мовы, папулярыза-цыі здабыткаў беларускай культуры, ідэй незалежнасці і наогул беларушчыны ва ўсіх яе праявах.

Былі ўрычаны падзя-кі ТБМ юбілярам: Іосіфу Навумчыку, Радзіму Гарэц-каму, Юрыю Нагорнаму, Валянціне Крук, а таксамка Дзянісу Тушынскаму за распрацошку канчатковага варыянту “Закона аб дзяр-жаўнай падтрымцы бела-рускай мовы”.

Наш кар.

НАША СЛОВА № 4 (1415), 23 студзеня 2019 г.

Чацвер, Студзень 31, 2019 0

ЯЛІНКА  Ў  ПРУЖАНАХ

Ужо ў дзясяты раз пад стары Новы год запрашае да сябе на свята ялінка ў Пружанскім палацыку, а арганізатарамі свята з’яўляюцца сябры Пружанскай арганізацыі ТБМ. Наша свята ў гэтым годзе адбылося 11 студеня і аб’яднала дзяцей і моладзь узорнага танцавальнага ансамбля «Круцёлачкі», дзяцей нядзельнай школы пры Свята-Мікалаеўскай праваслаўнай царкве і маленькіх прыхаджан каталіцкага касцёла Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, а ганаровымі гасцямі сталі выхаванцы цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі — дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Спачатку дзеці з касцёла паказалі тэатралізаваную пастаноўку на калядную тэма-тыку: пра пастушкоў, якія першымі даведаліся ад анёлаў аб нараджэнні Збаўцы, пра мудрацоў з Усходу, якія прыйшлі пакланіцца маленькаму Езусу, пра злога цара Ірада і яго жах-лівы загад забіць усіх немаўлят у Віфліеме.

 

Прыйшоў да ўдзельнікаў святочнай ялінкі і Дзед  Мароз са Снягуркай. Ён слухаў, як дзеці чыталі вершы, вадзіў з імі карагоды, разам з усімі прысутнымі любаваўся прыгожым выкананнем беларускіх народных танцаў ансамблем «Круцёлачкі», адорваў дзяцей цукеркамі. А пасля з вялікім захапленнем сачыў за выступленнем выхаванцаў нядзельнай школы, якія прыйшлі на свята з сапраўднай батлейкай — драўлянай двухпавярховай скрыняй з лялькамі і паказалі лялечны спектакль аб нараджэнні Хрыста. Усе дзеянні спектакля суправаджаліся вершаванымі дыялогамі і чароўнай музыкай.

 

Прыгадалі на ялінцы і язычніцкага бажка Зюзю, і Святога Мікалая, які ў калядную ноч прыносіць  паслухмя-ным дзецям падарункі. Завяршылася свята раздачай падарункаў, якія нам дапамагаюць набыць мясцовыя прадпрымальнікі, за што мы вельмі ім удзячныя.

Свята прайшло, як адзначыла карэспандэнтка мясцовай газеты «Раённыя будні» Зялевіч Алена, пад ззяннем каляднай зоркі. Дзеці і дарослыя ад усёй душы дзякавалі за сапраўдную казачную атмасферу, створаную намі для 60 дзяцей нашага горада, якія да Бога звяртаюцца па-беларуску, і мы спадзяёмся, што і ў паўсядзённым жыцці яны таксама будуць гаварыць на роднай мове.

Старшыня рады Пружанскай арганізацыі ТБМ  

Тарэса Жэгалава.

НАША СЛОВА № 3 (1414), 16 студзеня 2019 г.

Аўторак, Студзень 22, 2019 0

Сойм Партыі БНФ абвясціў 2019 год Годам беларускай мовы

Беларуская мова — найважнейшы фактар нацыянальнай бяспекі для незалежнай беларускай дзяржавы

Заява Сойма Партыі БНФ 12 студзеня 2019 года

12 студзеня Сойм Па-ртыі БНФ на сваім першым паседжанні прыняў заяву “Бе-ларуская мова — найважней-шы фактар нацыянальнай бяспекі для незалежнай бела-рускай дзяржавы”, у якой абвясціў 2019 год Годам бе-ларускай мовы, чаго дабіва-ліся многія арганізацыі і гра-мадзяне ад Беларускай дзяр-жавы, але так і не дабіліся. У заяве ў прыватнасці гаво-рыцца:

“У апошнія месяцы з падачы расейскіх дзяржслуж-боўцаў у СМІ ізноўку ўкіну-ты інсінуацыі пра ўвасабленне ў жыццё авантуры пад назвай «саюзная дзяржава». … Пакуль існуе «саюзная дзя-ржава» — існуе пагроза аншлюсу, лікві-дацыі беларускай дзяржавы і яе інкарпарацыі ў склад Расеі.

Разам з тым БНФ цвё-рда перакананы ў тым, што беларуская незалежнасць гру-нтуецца не толькі на фарма-льна-прававых інстытутах, а тым больш не на адзінаасобнай аўтарытарнай уладзе. Цяпера-шняя Рэспубліка Беларусь ка-штоўная не сама па сабе, і тым больш не як «падмандатная тэрыторыя»… Рэспубліка Бела-русь ёсць формай існавання беларускай нацыі — і толькі як беларуская нацыянальная дзя-ржава яна мае сэнс для існаван-ня і можа прэтэндаваць на ўстойлівасць. Дзяржаўныя ін-стытуты будуць сапраўды мо-цныя толькі тады, калі будуць абапірацца на беларускае гра-мадства, беларускі бізнэс, бе-ларускае сялянства, беларус-кае войска, беларускія СМІ, беларускую царкву, на пачуц-цё нашай агульнай ідэнтычнасці як беларусаў і пачуццё нашай супольнай адказнасці за лёс на-шай краіны і будучых пакален-няў беларусаў.

У гэтай сістэме дзяржа-ваўтваральных падмуркаў найважнейшым элементам з’я-ўляецца беларуская мова. Вы-бар на карысць беларускай мо-вы — гэта выбар на карысць на-цыянальнай дзяржавы і, у рэш-це-рэшт, адзіна магчымы вы-бар для сапраўднага белару-скага патрыёта.

Пакуль значная частка беларусаў не карыстаецца бе-ларускай мовай, глядзіць ра-сейскія тэлеканалы, жыве ў ра-сейскай моўнай прасторы — за-ўжды будзе небяспека таго, што сюды прыйдуць расейскія тан-кі «бараніць рускамоўных». Нездарма ж расейскія шавіні-сты кажуць што «русский мир» — гэта ўся прастора пана-вання расейскай мовы.

 

Прымаючы пад увагу актывізацыю антыбеларускіх выступаў і інфармацыйных атак супраць Беларусі і бела-русаў, мы абвяшчаем 2019 год Годам беларускай мовы і заклікаем да наступных кро-каў па ўмацаванні беларускай мовы:

— заклікаем усіх жыха-роў Беларусі вывучаць і ўда-сканальваць ступень валодан-ня беларускай мовай, заклікаем карыстацца беларускай мовай ва ўсіх жыццёвых выпадках, ініцыяваць стварэнне беларус-камоўных групаў і плыняў у навучальных установах роз-ных узроўняў;

— заклікаем усіх бела-русаў падчас перапісу насель-ніцтва, які прызначаны на каст-рычнік 2019 года, пазначаць беларускую мову ў якасці род-най мовы і мовы штодзённага ўжытку дома;

— заклікаем беларускі бізнэс, усіх вытворцаў тавараў і паслугаў, карыстацца бела-рускай мовай у рэкламных кампаніях, у аздабленні тава-раў, у камунікацыі з пакупні-камі і карыстальнікамі;

— патрабуем ад уладаў Беларусі абмежаваць трансля-цыю расейскіх тэлеканалаў, якія распальваюць міжнацыя-нальную варажнечу і па-сут-насці ёсць сродкамі вядзення інфармацыйнай вайны супраць нашай краіны, замяніўшы іх праграмамі ўласнай вытворча-сці альбо збалансаваным набо-рам замежных тэлепраграмаў з розных іншых краінаў;

— патрабуем ад уладаў Беларусі прыняцця актаў зака-надаўства на беларускай мове;

— заклікаем улады Бела-русі пашыраць выкарыстанне беларускай мовы ў сістэме аду-кацыі, у тым ліку стварыўшы вышэйшыя навучальныя ўста-новы з выкладаннем на бела-рускай мове і прыняўшы на за-канадаўчым узроўні дзяржаў-ную праграму развіцця і пад-трымкі беларускамоўнага на-вучання з павелічэннем дзяр-жаўнага фінансавання пра-грамаў па развіцці беларускай культуры, адукацыі і мовы з выдзяленнем сродкаў на кон-курснай аснове недзяржаўным ініцыятывам і арганізацыям грамадзянскай супольнасці;

— нагадваем што ад 1 студзеня 2019 года ўсе інтэ-рнэт-сайты дзяржаўных орга-наў, прадпрыемстваў і арганіза-цыяў павінныя мець беларус-камоўныя версіі і абвяшчаем пра намер пільна адсочваць выкананне гэтай нормы закана-даўства праз маніторыг дзяр-жаўных сайтаў з рэагаваннем на парушэнні шляхам адпаведных зваротаў да ўладальнікаў сай-таў і, пры сістэмных пару-шэннях, шляхам скаргаў у міні-стэрства інфармацыі.”

 

За два дні, якія прайшлі ад моманту прыняцця заявы, ужо многія грамадскія арга-нізацыі Беларусі выказалі пад-трымку Партыі БНФ і гатоў-насць паўнавартасна ўклю-чыцца ў Год беларускай мовы.

Наш кар.

 

НАША СЛОВА № 2 (1413), 9 студзеня 2019 г.

Панядзелак, Студзень 14, 2019 0

Дарагія сябры “Нашага слова”!

У студзені зменшылася сацыяльная падпіска, якая мела месца ў канцы 2018 года, таму агульная колькасць падпісчыкаў упала, але пры гэтым павысілася колькасць чытачоў у многіх раёнах і ў цэлым у Віцебскай і Гомельскай абласцях. Пры тым  зусім невытлумачальнае падзенне адбылося ў Магілёскай вобла-сці, што тычыцца Берасцейшчыны, то тут усё прадказальна.

 

Кастрычнік Студзень

Берасцейская вобласць:

Баранавічы р.в.       15    14

Бяроза р.в.                7      7

Белаазёрск р.в.         —       —

Бярэсце гор.             7      6

Ганцавічы р.в.          —       1

Драгічын р.в.           —       —

Жабінка р.в.             —       —

Іванава р.в                1       1

Івацэвічы р. в.          4       3

Камянец р.в.             1       1

Кобрын гор.             2       2

Лунінец гор.             2       1

Ляхавічы р.в.            1       1

Маларыта р.в.          1       —

Пінск  гор.                7       6

Пружаны р.в.           4       5

Столін р.в.                —        —

Усяго:                     52      48

 

Віцебская вобласць:

Бешанковічы р.в.      —       —

Браслаў р.в.              1       1

Віцебск гор.            18     20

Віцебск РВПС           1      —

Верхнедзвінск р.в.    4      4

Глыбокае р.в.            7      6

Гарадок р.в.              —       3

Докшыцы р.в.           2      2

Дуброўна р.в.           —      1

Лёзна р.в.                  1      1

Лепель р. в.               1      1

Міёры р.в.                1      1

Наваполацк гор.     17     17

Орша гор.                 5      6

Полацк гор.              3       4

Паставы р.в.             6       5

Расоны р.в.               1       1

Сянно р.в.                 1       1

Талочын р.в.            1       1

Ушачы р.в.               2       3

Чашнікі р.в.              1       1

Шаркоўшчына р.в.  6       6

Шуміліна р.в.           —       —

Усяго:                    79      85

 

Менская вобласць:

Беразіно р.в.             4       2

Барысаў гор.            4       6

Вілейка гор.              2      2

Валожын гор.         23       5

Дзяржынск р.в.        6      6

Клецк р.в.                 4       —

Крупкі р.в.               2       2

Капыль р.в.             20      2

Лагойск                     4       5

Любань р.в.              1       2

Менск гор.           192    194

Менск РВПС          11     10

Маладзечна гор.      9     10

Мядзель р.в.            1      2

Пухавічы РВПС      4       4

Нясвіж р.в.             33     33

Смалявічы р.в.        2       2

Слуцк гор.               5       5

Салігорск гор.          4      3

Ст. Дарогі р.в.          —        —

Стоўбцы р.в.            4       3

Узда р.в.                   1       1

Чэрвень р.в.             1       2

Усяго:                   337    301

 

Гомельская вобласць:

Буда-Кашалёва          3      3

Брагін р.в.                 1       1

Ветка р.в.                  —       —

Гомель гор.             17     16

Добруш р.в.              2      2

Ельск р.в.                  1      1

Жыткавічы р.в.        6     13

Жлобін гор.               —      1

Калінкавічы гор.       1      1

Карма р.в.                  2      2

Лельчыцы р.в.           —       —

Лоеў р.в.                    —       —

Мазыр гор.               2       2

Акцябарскі р.в.        1       1

Нароўля р.в.             1       1

Петрыкаў р.в.           1       1

Рэчыца гор.               1       1

Рагачоў гор.              1       1

Светлагорск гор.      1       1

Хойнікі р.в.               —        —

Чачэрск р.в.              —       —

Усяго:                     41      48

 

Гарадзенская вобласць:

Бераставіца                1       3

Ваўкавыск гор.         4       4

Воранава р.в.          18     16

Гародня гор.           36     31

Гародня РВПС        14     14

Дзятлава р.в.           18       4

Зэльва р.в.                 1       1

Іўе р.в.                       2       2

Карэлічы р.в.          16       1

Масты р.в.                2       1

Наваградак гор.      21      4

Астравец р.в.            2       1

Ашмяны р.в.             4       4

Смаргонь гор.           6      8

Слонім гор.              29      9

Свіслач р.в.               3       4

Шчучын р.в.             3       2

Ліда                          51     49

Усяго:                    231   158

 

Магілёўская вобласць:

Бабруйск гор.           1      1

Бялынічы р.в.           —        —

Быхаў р.в.                 1       1

Глуск р.в.                  2      —

Горкі гор.                  2      1

Дрыбін р.в.                —       —

Кіраўск р.в.               —       —

Клічаў р.в.                 2       2

Клімавічы р.в.           —       —

Касцюковічы р.в.      —       —

Краснаполле р.в.       —       —

Крычаў р.в.               —       —

Круглае р.в.              1       1

Мсціслаў р.в.            1       2

Магілёў гор.            20    14

Асіповічы гор.        11      7

Слаўгарад р.в.          1       2

Хоцімск р.в.               —       —

Чэрыкаў р.в.             3       1

Чавусы  р.в.              —       —

Шклоў р.в.                2       2

Усяго                       46     34

Усяго на краіне:  786   674

НАША СЛОВА № 52 (1411), 26 снежня 2018 г.

Серада, Студзень 2, 2019 0

З Новым 2019 годам!

Прыгажуні з Бялыніцкага лясгасу зняліся для календара

На дванаццаці аркушах насценнага календара-2019 кожны месяц прэзентуе працаўніца прадпрыемства ад інжынера-леса-патолага да намесніцы дырэктара ў нацыянальным адзенні з дарункамі лясоў і палёў у руках і з беларускай мовай.

Каляндар прысвечаны году малой радзімы.

Як нам распавялі ў прыёмнай дырэктара Бялыніцкага лясгасу, дзяўчаты вынікам задаволены, але распаўсюджвацца ў якасці сувеніра каляндар будзе толькі паміж «сваімі».

 belsat.eu.

НАША СЛОВА № 51 (1410), 19 снежня 2018 г.

Серада, Снежань 26, 2018 0

З Калядамі, шаноўныя беларусы!

Ціхая ноч

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Спіць усё, сніць даўно.

Толькі Маці Святая ўсцяж

Ціха ў яслях люляе Дзіця:

«Спі, Сыночак малы,

Спі, Сыночак малы!»

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Бог прыйшоў да людзей.

Хор анёлаў спявае з нябёс:

«Нарадзіўся

вам Збаўца-Хрыстос,

Ён збаўленне прынёс.

Ён збаўленне прынёс!»

 

Ціхая ноч, святая ноч!

Божы Сын, шчасці нам;

І ў сэрцах любоў запалі,

Супакоем наш край адары.

Поўню радасці дай.

Поўню радасці дай!

Музыка — Франц Грубэр.

Словы — Ёзэф Мор.

Пераклад Наталлі Арсенневай.